"Speech bij uitvaart" ...stijlvol

HELP!  Wie schrijft de toespraak? En wie is de spreker?

Als er een naaste is overleden dan staat de hele wereld op z'n kop. Het vinden de juiste woorden is dan een hele klus.

Spreker bij een crematie, begrafenis of herdenkingsdienst.  U kunt mij daarvoor inhuren. Mijn uitgangspunt is : wie was deze persoon? Bij een kleurrijk mens past een kleurrijke speech. Daarmee krijgen mijn toespraken een persoonlijk karakter, een bepaalde warmte.

Recent nog werd ik gevraagd: '.. Wilt u een speech voor de uitvaart schrijven, namens de familie?'  De vraag werd gesteld door een vrouw die zelf heel  heel goed weet hoe je voor een publiek optreedt.  Waarom niet zelf doen? 
Het antwoord luidde: '.. Nee, ik heb liever dat jij de toespraak voor de crematie schrijft, want ik zit er middenin. Het is rekening houden met eventuele gevoeligheden die er bij onze grote familie en andere naasten zijn. Rekening houden ook met wat er allemaal in zo'n verhaal naar voren kan en zelfs moet komen. Rekening houden met de pijn van het verlies, bij mij, bij anderen. Ik kan dit niet.'  Vervolgens begon ze te huilen.
Haar broer stond erbij en schraapte zijn keel. Ook hij zag er duidelijk tegen op. En dan ben ik blij dat ik iets voor deze mensen kan betekenen.

Deze vrouw koos ervoor om zelf tijdens de uitvaart te spreken. Het was mijn speech, maar haar verhaal. Bijvoorbeeld over het toen was, over gevoelens en emoties. Later vertelde ze mij dat het  'samen doen'  voor haar belangrijk was. Veel kreeg een plek, waardoor zij zich kon uitspreken.  

Mijn taken zijn meestal: 
 - goed luisteren  
 - meedenken  
 - suggesties doen 
 - toespraak uitwerken
 - en zonodig toespraak houden

Bel me gerust op over de mogelijkheden: (033) 462 2320

Mijn stijl

Vlot en inhoudelijk. Kan goed luisteren. Denkt mee. Oog voor kleine en grootse gebeurtenissen in een mensen- leven. Geen 'voorlezer', eerder een echte spreker. Gevoel voor verhoudingen. Gevoel voor humor.

Afspraak

Gemakkelijk inzetbaar. Ook in het weekend en landelijk en bij SPOED. Werkzaam vanuit Amersfoort.
Reizen geen bezwaar.

Spreken

Toespraken  over verliefd zijn, liefde, toewijding of verlies.
Vrijwel altijd met nadruk op het persoonlijke, in een bijna intieme sfeer.
Willen ook andere mensen het woord voeren? Geen probleem, dat kan gemakkelijk worden ingepast. Ik geef  zonodig tips voor het uitspreken.

Schrijven

Zèlf iets opschrijven, maar lukt dat niet? Ik verleen 'schrijfhulp'. Acuut aan de telefoon, of samen aan tafel. 
Desnoods schrijf ik uw speech op basis van wat u mij vertelt.