Lia Bruyn: "Gesprek-bij-leven, welke boodschap laat u na?"

Wat als het levenseinde binnenkort aanstaande is? In dat stadium van het leven wilt u misschien zèlf nog wat meedelen. Maar hoe en wat?

Ik kan als schrijver/spreker u daarbij helpen. In een 'gesprek-bij-leven' tussen u en mij bespreken we de verschillende mogelijkheden. 

Denk bijvoorbeeld aan:
 - het op schrift zetten van wat u in uw leven hebt meegemaakt
 - uw levensverhaal als document om later aan uw familie te schenken, als onderdeel van de nalatenschap
 - samen schrijven aan  'uw'/jouw'  toespraak om tijdens de uitvaart naar voren te brengen

Dit  zijn altijd gesprekken met een intiem karakter. Ik ga daar op verantwoorde wijze mee om. Ik ben iemand die met aandacht luistert, ook als haast geboden is. Ik houd me bovendien aan gemaakte afspraken.

Laatst nog vertelde een vrouw -  wiens as inmiddels is uitgestrooid -  dat ze merkte dat ik haar wensen over haar uitvaart heel erg serieus nam. 
 
Andere reacties zijn: emoties krijgen bij mij een plek. Ik blijf rustig, zie eerder oplossingen dan problemen. 
Zulke complimenten ervaar ik als de kroon op mijn werk.   

Bel mij gerust op voor een oriënterend gesprek: (033) 4622 320.                                                                                                                   
   '.. Samen door alle tijden heen. Trotserend, lachend, huilend en juichend ..'

                                                                                                                                                  tekst voor hem en haar, Lia Bruyn

 

Mijn stijl

Vlot en inhoudelijk. Kan goed luisteren. Denkt mee. Oog voor kleine en grootse gebeurtenissen in een mensen- leven. Geen 'voorlezer', eerder een echte spreker. Gevoel voor verhoudingen. Gevoel voor humor.

Afspraak

Gemakkelijk inzetbaar. Ook in het weekend en landelijk en bij SPOED. Werkzaam vanuit Amersfoort.
Reizen geen bezwaar.

Spreken

Toespraken  over verliefd zijn, liefde, toewijding of verlies.
Vrijwel altijd met nadruk op het persoonlijke, in een bijna intieme sfeer.
Willen ook andere mensen het woord voeren? Geen probleem, dat kan gemakkelijk worden ingepast. Ik geef  zonodig tips voor het uitspreken.

Schrijven

Zèlf iets opschrijven, maar lukt dat niet? Ik verleen 'schrijfhulp'. Acuut aan de telefoon, of samen aan tafel. 
Desnoods schrijf ik uw speech op basis van wat u mij vertelt.